Makói Hírek

Makó Város Önkormányzatának információs hetilapja

A kiadvány ingyenes!

Kiadja: Makó Város Önkormányzata
Szerkesztőség: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Telefon: 511-800- zöld szám: (06-80) 820-039
Felelős szerkesztő: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző
ISSN 1788-9111
Nyomás: Lapcom Zrt.
Kézbesíti: Makó Város Önkormányzata

 

Aktuális szám (2015. március 20.)

 

Makói Hírek archívum

Created by ML Art Consulting