Makói Hírek

Makó Város Önkormányzatának információs hetilapja

A kiadvány ingyenes!

Kiadja: Makó Város Önkormányzata
Szerkesztőség: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Telefon: 511-800
Felelős szerkesztő: Dr. Bánfi Margit jegyző
ISSN 1788-9111
Nyomás: Makói Nyomda
Kézbesíti: Közmunkások

Aktuális szám (2014. november 21.)

Makói Hírek archívum

Created by ML Art Consulting