Makó Város Önkormányzati Képviselő – testülete 7/2003. (III.06.) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

szóló 25/1999. (VI. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő – testülete az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53. § - a (8) bekezdésének e) pontjában, és a 47. § - ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.) Makó ör. rendelet módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      §

 

A R. 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A távhőszolgáltatás díjtételei

 

7. §

 

(1)   A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díjtételei:

 

Díjtétel megnevezése                                Egység                           Forint (ÁFA nélkül)

1.      Fűtési alapdíj

a) közületi fogyasztó esetén:                Ft/lm3/év                                   261.-

b) lakossági fogyasztó esetén:             Ft/lm3/év                                   261.-

 

2.   Mért fűtési díj (hődíj)

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/GJ                                    1.239.-

b) lakossági fogyasztó esetén:               Ft/GJ                                    1.239.-

 

3.      Használati melegvíz alapdíja:

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/m3                                      224.-

b) lakossági fogyasztó esetén:               Ft/m3                                      224.-

 

4.   Használati melegvíz hődíja

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/m3                                      181.- +víz-csat.

b) lakossági fogyasztó esetén:               Ft/m3                                      181.- +víz-csat.

 

 

2.   §

 

Ezen rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.

 

 

 

                        Dr. Buzás Péter                                  Dr. Bánfi Margit

                          polgármester                                           jegyző