Makó Város Önkormányzatának

65/2003. (XII.18.)  Makó ör. rendelete

a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről,

mint kötelező közszolgáltatásról szóló

28/1999. (VII.1.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  23. §-ában, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a 40/2000.(XII.14.), a 36/1999.(X.15.), a 45/1999.(XII.16.) Makó ör. rendelettel módosított 28/1999.(VII.1.) Makó ör. rendelet (a továbbiakban: ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

Az Ör. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

 

2.  §

Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

      Dr. Buzás Péter                                                                     Dr. Bánfi Margit

         polgármester                                                                                jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. december 17-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. december 18-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. december 18.

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                 Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

 

Melléklet

Szolgáltatási díjak 

 

Ft nettó

Lerakási díjak Ft/tonna

Makó és térsége kommunális

 

5617

Idegen beszállító

6241

Építési törmelék

2496

Föld

0

Termelési hulladék

7489

Komposztálható termelési hulladék

2496

Zöldhulladék

1250

Szolgáltatási díjak

  Lakossági Ft/ürítés/db

Kuka (110-120 l.)

181

Kuka (240 l.)         

234

Konténer (1,1 m3)

1953

Konténer (4-5 m3)

9771

  Közületi Ft/ürítés/db

Kuka (110-120 l.)

275

Kuka (240 l.)         

526

Konténer (1,1 m3)

1972

Konténer (4-5 m3)

9761

Edényhasználati díjak Ft/hó/db

  Lakossági

Kuka (110-120 l.)

139

Kuka (240 l.)

167

Konténer (1,1 m3)

1790

Konténer (4-5 m3)

2797

  Közületi                            

Kuka (110-120 l.)

151

Kuka (240 l.)

179

Konténer (1,1 m3)

1790

Konténer (4-5 m3)

2797

Nyitott konténer

6971

Zsák

201

 

Üdülő-jellegű területeken (Maros-part) a lerakási díj éves összege lakásonként/lakóingatlanonként megegyezik a lakossági közszolgáltatás megfelelő díjtételeinek 4 havi összegével.