Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

57/2003.(XII.18.) Makó ör. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az

ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló

3/1998.(II.2.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § a.) pontja és 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló többször módosított 3/1998.(II.2.) Makó ör. rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

Ör. rendelet melléklete helyébe e rendelet szerinti melléklet lép.

 

4.§.

Záró rendelkezések

 

E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 

 

 

 

            Dr. Buzás Péter   s.k.                                                                  Dr. Bánfi Margit s.k.

              polgármester                                                                                          jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003. december 17-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. december 18-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. december 18.

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                 Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                                          jegyző

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

57/2003.(XII.18.)  Makó ör. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az

ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló

3/1998.(II.2.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

a személyes gondoskodást nyújtó

intézményi ellátások

intézményi térítési díjáról:

 

 

1./        Bölcsőde:

–reggeli                                                                                     32 Ft/fő/nap

–tízórai                                                                                     12 Ft/fő/nap

–ebéd                                                                                      143 Ft/fő/nap

–uzsonna                                                                                  31 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege:                                                  218 Ft/fő/nap

 

 

2./        Óvoda  (ENIPSZ főzőhely)

             -  tízórai                                                                                   44 Ft/fő/nap

–ebéd                                                                                       144 Ft/fő/nap

–uzsonna                                                                                   39 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege:                                                   227 Ft/fő/nap

 

 

3./        Óvoda (KHT főzőhely):

–tízórai                                                                                    44 Ft/fő/nap

–ebéd                                                                                      144 Ft/fő/nap

–uzsonna                                                                                  43 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege:                                                  231 Ft/fő/nap

 

 

4./        Általános iskola:

–tízórai                                                                                    49 Ft/fő/nap

–ebéd                                                                                     174 Ft/fő/nap

–uzsonna                                                                                 48 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege:                                                271 Ft/fő/nap

 

5./        Családok Átmeneti Otthona (étkezéssel együtt):            1.605 Ft/fő/nap