Makó Város Önkormányzatának

53/2003.(XI.27.) Makó ör. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

3/2003.(II.13.) Makó ör. módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 44/2003.(X.02.) Makó ör, a 43/2003.(X.02.) Makó ör, a 42/2003.(IX.23.) Makó ör 41/2003.(IX.16.) Makó ör, a 40/2003.(VIII.28.) Makó ör, a 33/2003.(VIII.28.) Makó ör, a 31/2003.(VI.26.) Makó ör, a 25/2003.(V.29.) Makó ör, a 20/2003.(V.19.) Makó ör, a 14/2003.(III.26.) Makó ör és a  8/2003.(III.6.) Makó ör. rendelettel módosított 3/2003.(II.13.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §.

 

(1) A „R” 1/2 számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

 

2. §.

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2003. szeptember 1. napjával kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

                     Dr. Buzás Péter sk                                 Dr. Bánfi Margit sk

polgármester                                              jegyző

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2003. november 26-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. november 26-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. november 27.

 

 

 

                                                                                  Dr. Bánfi Margit                                                                                                                              jegyző