Makó Város Önkormányzati Képviselő – testülete 49/2003. (XI.6.) Makó ör. rendelete

 a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

szóló 25/1999. (VI. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról

Makó Város Önkormányzati Képviselő – testülete az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53. § - a (8) bekezdésének e) pontjában, és a 47. § - ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.) Makó ör. rendelet módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:

1.      §

 A R. 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A távhőszolgáltatás díjtételei

7. §

 (1)    A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díjtételei:

 Díjtétel megnevezése                                   Egység                             Forint (ÁFA nélkül)

1.      Fűtési alapdíj

a) közületi fogyasztó esetén:                    Ft/lm3/év                                 273.-

b) lakossági fogyasztó esetén:                   Ft/lm3/év                                 273.-

2.      Mért fűtési díj (hődíj)

a) közületi fogyasztó esetén:                       Ft/GJ                                   1.786.-

b) lakossági fogyasztó esetén:                     Ft/GJ                                   1.422.-

3.      Használati melegvíz alapdíja:

a) közületi fogyasztó esetén:                       Ft/m3                                      234.-

b) lakossági fogyasztó esetén:                     Ft/m3                                      234.-

4.      Használati melegvíz hődíja

a) közületi fogyasztó esetén:                       Ft/m3                                      260.- +víz-csat.

b) lakossági fogyasztó esetén:                     Ft/m3                                      207.- +víz-csat.

Az ezen rendeletben meghatározott hődíjak megfizetendő összegét, lakossági fogyasztók esetén csökkenteni kell a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet szerinti támogatás egy lakásra jutó mértékével.

  

 

 

2. §

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

  

                          Dr. Buzás Péter s.k.                                     Dr. Bánfi Margit s.k.

                              polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Ezen rendeletet a képviselő-testület 2003. november 5-i ülésén fogadta el.

A rendeletet a képviselő-testület 2003. november 6-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

M a k ó, 2003. november 6.

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                  jegyző