Makó Város Önkormányzatának

48/2003.(XI.6.) Makó ör. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

3/2003.(II.13.) Makó ör. módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 44/2003.(X.02.) Makó ör, a 43/2003.(X.02.) Makó ör, a 42/2003.(IX.23.) Makó ör 41/2003.(IX.16.) Makó ör, a 40/2003.(VIII.28.) Makó ör, a 33/2003.(VIII.28.) Makó ör, a 31/2003.(VI.26.) Makó ör, a 25/2003.(V.29.) Makó ör, a 20/2003.(V.19.) Makó ör, a 14/2003.(III.26.) Makó ör és a  8/2003.(III.6.) Makó ör. rendelettel módosított 3/2003.(II.13.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

1. §.

 

 

(1) A „R” 3. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletre módosul.

 

 

2. §.

 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

 

                     Dr. Buzás Péter                                     Dr. Bánfi Margit

polgármester                                              jegyző

 

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2003. november 05-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. november 05-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. november 5.

 

 

 

                                                                                  Dr. Bánfi Margit                                                                                                                              jegyző