Makó Város Önkormányzatának

40/2003.(VIII.28.) Makó ör. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

3/2003.(II.13.) Makó ör. módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 33/2003.(VIII.28.) Makó ör, a 31/2003.(VI.26.) Makó ör, a 25/2003.(V.29.) Makó ör, a 20/2003.(V.19.) Makó ör, a 14/2003.(III.26.) Makó ör és a  8/2003.(III.6.) Makó ör. rendelettel módosított 3/2003.(II.13.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

1. §.

 

 

(1) A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) A „R” 1/2. számú melléklete e rendelet 1/2. számú melléklete szerint módosul.

(3) A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(4) A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(5) A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

 

 

2. §.

 

 

Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

                   Dr. Buzás Péter sk                                   Dr. Ortutay Miklós sk

polgármester                                              aljegyző

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2003. augusztus 27-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. augusztus 28-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. augusztus 28.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Ortutay Miklós                                                                                                                           aljegyző