Makó Város Önkormányzatának

4/2003. (II. 13.)  Makó ör. rendelete

a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről,

mint kötelező közszolgáltatásról szóló

28/1999. (VII.1.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  23. §-ában, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a 40/2000.(XII.14.), a 36/1999.(X.15.), a 45/1999.(XII.16.) Makó ör. rendelettel módosított 28/1999.(VII.1.) Makó ör. rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

Az Ör. 9. §-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A szolgáltatás igénybevevője minden hónap első hetében a gyűjtési rend szerinti alkalommal jogosult egy maximum 110 l-es űrtartalmú zsákhulladékot a gyűjtő edényzet mellett elhelyezni, melyet szolgáltató köteles mindennemű költségtérítés nélkül elszállítani és ártalmatlanítani.”

 

2. §

Az Ör. mellékletének helyébe e rendelet melléklete (lép.

 

3.  §

Ez a rendelet 2003. március 1. napján lép hatályba.

 

 

 

2.Dr. Buzás Péter                                                                         Dr. Bánfi Margit

             polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

 

3. 

 

 

4. 

5.Melléklet

6.Szolgáltatási díjak

 

 

1.Ft nettó/bruttó

2.Lerakási díjak Ft/tonna

2.Makó és térsége kommunális

565,1/6009

Idegen beszállító

5960,7/6676

Építési törmelék

2383,9/2670

Föld

0

Termelési hulladék

7153,1/8012

Komposztálható termelési hulladék

2383,9/2670

Zöldhulladék

1193,7/1337

Szolgáltatási díjak

3.  Lakossági Ft/ürítés/db

Kuka (110-120 l.)

172/193

Kuka (240 l.)         

221,6/248

Konténer (1,1 m3)

1853,6/2076

Konténer (4-5 m3)

9266/10378

4.  Közületi Ft/ürítés/db

Kuka (110-120 l.)

262,5/294

Kuka (240 l.)         

502,6/563

Konténer (1,1 m3)

1883/2109

Konténer (4-5 m3)

9323,1/10442

1.Edényhasználati díjak Ft/hó/db

5.  Lakossági

Kuka (110-120 l.)

133/149

Kuka (240 l.)

159,8/179

Konténer (1,1 m3)

1709,8/1915

Konténer (4-5 m3)

2671,4/2992

6.  Közületi                            

Kuka (110-120 l.)

144,6/162

Kuka (240 l.)

171,4/192

Konténer (1,1 m3)

1709,8/1915

Konténer (4-5 m3)

2671,4/2992

Nyitott konténer

6658/7457

Zsák

191,9/215

 

 

Üdülő-jellegű területeken (Maros-part) a lerakási díj éves összege lakásonként/lakóingatlanonként megegyezik a lakossági közszolgáltatás megfelelő díjtételeinek 4 havi összegével.