Ikt. sz.: I.2-297/2003.                                                        Tárgy: a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági

Üi.: Kérd? Edina                                                                  díjáról és a díjalkalmazás feltételeir?l szóló

                                                                                            25/1999. (VI.24.) Makó ör. számú rendelet

                                                                                            módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

 

Makó

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A gazdasági és közlekedési miniszter 46/2003. (VII.24.) GKM rendelete értelmében a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia  egységárak módosításra kerültek, melynek eredményeként a Makó Therm Kft. terhei  2003. augusztus 1. napjától 9,29 %-kal megemelkedtek, amit a Kft. a fűtési és melegvíz hődíjakban érvényesíteni kíván.

Makó Város Önkormányzata és a Magyar Therm Kft. között – az 1006/2001. (II. 14.) MÖKT határozat alapján - a makói távf?t? rendszer üzemeltetésére létrejött koncessziós szerz?dés, valamint annak kiegészítése és mellékletei, és a távh?szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeir?l szóló 25/1999. (VI. 24.) Makó ör. számú rendelet értelmében a h?díjak módosítására az energia árak emelésének Közlönyben történt kihirdetése és a szolgáltató kezdeményezése alapján kerül sor.

 

Fentiekben leírtak (koncessziós szerz?dés) alapján a Kft. jogosult az energia áremelés érvényesítésére, ami a szerz?désekben szerepl? számítások alapján (ÁFA nélkül) a következ?:

                                                                            Jelenlegi              Javasolt          Változás %-a

a)     Mért f?tési díj (h?díj) Ft/GJ

b)     közületi fogyasztó esetén                       1.383                    1.400                  101,2

c)     lakossági fogyasztó esetén                     1.383                    1.400                  101,2

 

b)  Használati melegvíz h?díja Ft/m3                                   

a)     közületi fogyasztó esetén                       202 +víz-csat.       204+víz-csat. 100,9

b)     lakossági fogyasztó esetén                     202+víz-csat.        204 +víz-csat.            100,9

 

A fentiek alapján a távhőszolgáltatási hődíjak 2003. szeptember 1. napjával történő hatálybalépését javaslom, ezen módosítás az alapdíjakat nem érinti.

 

Tisztelt Képviselő – testület!

 

A leírtak alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

 

Makó, 2003. augusztus 11.

 

                                                                                                   Dr. Buzás Péter

                                                                                                        polgármester


 

 

 

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képvisel? – testülete …./2003. (…….) Makó ör. rendelete

 a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

szóló 25/1999. (VI. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képvisel? – testülete az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, és a távh?szolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53. § - a (8) bekezdésének e) pontjában, és a 47. § - ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , a távh?szolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeir?l szóló 25/1999. (VI.24.) Makó ör. rendelet módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.       §

 

A R. 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A távhőszolgáltatás díjtételei

 

7. §

 

(1)    A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díjtételei:

 

Díjtétel megnevezése                                Egység                           Forint (ÁFA nélkül)

1.       F?tési alapdíj

a) közületi fogyasztó esetén:                Ft/lm3/év                                261.-

b) lakossági fogyasztó esetén:              Ft/lm3/év                                261.-

 

1.       Mért fűtési díj (hődíj)

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/GJ                                   1.400.-

b) lakossági fogyasztó esetén:                Ft/GJ                                   1.400.-

 

1.       Használati melegvíz alapdíja:

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/m3                                     224.-

b) lakossági fogyasztó esetén:                Ft/m3                                     224.-

 

1.       Használati melegvíz hődíja

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/m3                                     204.- +víz-csat.

b) lakossági fogyasztó esetén:                Ft/m3                                     204.- +víz-csat.

 

 

1.       §

 

Ezen rendelet 2003. szeptember 1. napján lép hatályba.

 

 

 

                                    Dr. Buzás Péter                                      Dr. Bánfi Margit

                                      polgármester                                                  jegyz?