Makó Város Önkormányzatának

28/2003.(VI.26) Makó ör. rendelete

a közterület használatáról és a közterület-használati díjakról

szóló 40/1995.(X.26) Makó ör. rendelet módosítására

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatáról és a közterület használati díjakról szóló többször módosított 40/1995.(X.26.) Makó ör. rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint  módosítja:

 

1.§

 

Az Ör. 2. § (2) bekezdés o) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

,, o) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda, továbbá az utcai árusító automaták elhelyezéséhez, fennmaradásához."

 

2.§

 

Az Ör. 2. § (2) bekezdés s) pontja hatályát veszti és az eddigi t) pont jelölése s)-re változik.

 

3.§

 

Az ör. 2. számú melléklete 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

                                                                                              I.                     II.                    III.

12.totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett

szerencsejáték célját szolgáló láda, továbbá

az utcai árusító automaták (pl. ital, telefon-

kártya stb. elhelyezése Ft/m2/nap                                  32                    26                    23

 

Záró rendelkezések

 

4.§

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

            Dr.Buzás Péter  s.k.,                                                              Dr.Bánfi Margit s.k.,                        polgármester                                                                               jegyző        

 

Záradék:

A rendeletet  a képviselő-testület a 2003. június 25-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. június 26-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. június 26.

 

 

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                  jegyző