Makó Város Önkormányzatának

25/2003.(V.29.) Makó ör. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

3/2003.(II.13.) Makó ör. módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 20/2003.(V.19.) Makó ör, a 14/2003.(III.26.) Makó ör és a  8/2003.(III.6.) Makó ör. rendelettel módosított 3/2003.(II.13.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §.

 

A „R” 2 §. kiegészül

 

Cím        Alcím        

száma     száma      Megnevezése

 

XII.                        Pénzforgalom nélküli bevételek

 

2. §. 

 

(1) A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

(2) A „R” 1/1. számú melléklete e rendelet 1/1. számú mellékletére módosul.

(3) A „R” 1/2. számú melléklete e rendelet 1/2. számú mellékletére módosul.

(4) A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

(5) A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(6) A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

 

3. §.

 

Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

 

                   Dr. Buzás Péter sk                                                           Dr. Bánfi Margit sk

                      polgármester                                                                 jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2003. május 28-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. május 29-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. május 29.

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit                                                                                                                               jegyző