Makó Város Önkormányzati Képviselő – testülete 23./2003. (V.29.) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

szóló 25/1999. (VI. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő – testülete az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53. § - a (8) bekezdésének e) pontjában, és a 47. § - ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.) Makó ör. rendelet módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      §

 

A R. 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A távhőszolgáltatás díjtételei

 

7. §

 

(1)   A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díjtételei:

 

Díjtétel megnevezése                                   Egység                             Forint (ÁFA nélkül)

1.      Fűtési alapdíj

a) közületi fogyasztó esetén:                    Ft/lm3/év                                 261.-

b) lakossági fogyasztó esetén:                   Ft/lm3/év                                 261.-

 

2.    Mért fűtési díj (hődíj)

a) közületi fogyasztó esetén:                       Ft/GJ                                   1.383.-

b) lakossági fogyasztó esetén:                     Ft/GJ                                   1.383.-

 

3.      Használati melegvíz alapdíja:

a) közületi fogyasztó esetén:                       Ft/m3                                      224.-

b) lakossági fogyasztó esetén:                     Ft/m3                                      224.-

 

4.    Használati melegvíz hődíja

a) közületi fogyasztó esetén:                       Ft/m3                                      202.- +víz-csat.

b) lakossági fogyasztó esetén:                     Ft/m3                                      202.- +víz-csat.

 

 

2.    §

 

Ezen rendelet 2003. június 1. napján lép hatályba.

 

 

 

                        Dr. Buzás Péter s.k.                             Dr. Bánfi Margit s.k.

                           polgármester                                              jegyző