Makó Város Önkormányzatának

20/2003.(V.19.) Makó ör. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

3/2003.(II.13.) Makó ör. módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló14/2003.(III.26.) Makó ör és a  8/2003.(III.6.) Makó ör. rendelettel módosított 3/2003.(II.13.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

1. §.

 

 

(1) A „R” 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

 

 

2. §.

 

 

Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

                   Dr. Buzás Péter sk                                                           Dr. Bánfi Margit sk

                      polgármester                                                                 jegyző

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2003. május 16-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. május 19-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2003. május 19.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit                                                                                                                               jegyző