Makó Város Önkormányzatának 19/2003. (V. 7.) Makó ör. rendelete a Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2003.(IV. 24.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) a) pont szerinti át nem ruházható hatáskörében eljárva a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2003.(IV. 24.) Makó ör. (a továbbiakban: Ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

 

1.§

 

Az Ör. 11.§ (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„(3) A polgármester a rendkívüli ülésen megfelelő szakmai indoklással egyéb rendkívüli döntést igénylő napirendet is előterjeszthet. A szakmai indoklás megfelelőségéről a képviselő-testület külön dönt.”

 

2.§

 

Záró rendelkezések

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Buzás Péter                                                 Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                 jegyző

 

 

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2003. május 7-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. május 7-étől a hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

 

 

Makó, 2003. május 7.

 

 

Dr. Bánfi Margit

jegyző