Makó Város Önkormányzata

15/2003(III.26.) Makó ör. rendelete

a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV. 10.) Makó ör. rendelet módosításáról és kiegészítéséről

 

 

Makó Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV. 10.) Makó ör. rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

Az Ör. 8. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„8. § (1) „Makó Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak, és akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) közmegelégedésre látják el közszolgálati, köztisztviselői feladataikat.

(2) A „Makó Város Közszolgálatáért” kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható.”

 

2. §

Az Ör. az alábbi 8/A. - 8/C. §-okkal egészül ki:

 

„8/A. § (1) „Makó Város Közművelődésért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) a kultúra és a közművelődés területén kimagasló teljesítményt nyújtanak.

(2) A Makó Város Közművelődésért” kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható.

(3) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot, a város pecsétjével ellátott oklevelet, továbbá pénzjutalmat kap, melynek összege 100.000,-Ft.

(4) A Makó Város Közművelődésért” kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra.

 

8/B. § (1) „Makó Város Biztonságáért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) eredményesen működnek közre a város és lakói biztonságáért folytatott munkában, különös tekintettel a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, polgárőrség, mezőőri szolgálat állományában végzett szolgálatra.

(2) A Makó Város Biztonságáért” kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható.

(3) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot, a város pecsétjével ellátott oklevelet, továbbá pénzjutalmat kap, melynek összege 100.000,-Ft.

(4) A Makó Város Biztonságáért” kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra.

 

 

8/C. § (1) „Makó Város Egészségügyéért” kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) az egészségügy és a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet végeznek.

(2) A Makó Város Egészségügyéért” kitüntető díj évente legfeljebb 1 személynek adható.

(3) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot, a város pecsétjével ellátott oklevelet, továbbá pénzjutalmat kap, melynek összege 100.000,-Ft.

(4) A Makó Város Egészségügyéért” kitüntető díj az augusztus 20-ai ünnepségek keretében kerül átadásra.”

 

 

3. §

Az Ör. 11. § (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (2) c.) tartósan magas színvonalú munkáért a nem Makó Város Önkormányzata fenntartásában működő makói nevelési-oktatási intézmények pedagógusai közül legfeljebb 5 fő.”

 

4. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba

 

 

 

                         

                         

                        Dr. Buzás Péter                                Dr. Bánfi Margit                      

                polgármester                                                        jegyző                                                                             

 

Záradék:

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2003. március 25-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. március 26-ától -  hirdetőtáblán - kifüggesztésre került.

 

M a k ó ,  2003. március 26.

 

                                                         

 

 

                                                                      Dr. Bánfi Margit                                                                                                          jegyző