Makó Város Önkormányzatának

13/2003. (III.26.) Makó ör. rendelete

az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

40/2001. (XII.20.) Makó ör. módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 32/2002. (IX.26.) Makó ör., 31/2002. (IX.26.) Makó ör., 30/2002. (IX.26.) Makó ör, 29/2002. (IX.12.) Makó ör., 28/2002. (VIII.22.) Makó ör., 26/2002. (VII.4.) Makó ör., 20/2002. (VI.28.) Makó ör., 15/2002. (VI.25.) Makó ör., 13/2002. (III.28.) Makó ör., 9/2002. (II.28.) Makó ör. és az 1/2002. (II.1.) Makó ör. módosított 40/2001. (XII.20.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

(1) A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

(2) A „R” 1/2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A „R” 2. számú melléklete  e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

(4) A „R” 3. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletével módosul.

(5) A „R” 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

 

2. §

 

 

Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2002. december 31-ével kell alkalmazni.

 

 

                  Dr. Buzás Péter sk.                                             Dr. Bánfi Margit

                        polgármester                                                           jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2003. március 25-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. március 26-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

Makó, 2003. március 26.

 

 

                                                                                             Dr. Bánfi Margit

                                                                                                      jegyző