Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

1/2003.(I.30.) Ör rendelete

a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló

16/2000.(Iv.27.) Ör., a 42/1999.(XII.1.) Ör., 6/1999. (I.28.) Ör.

rendelettel módosított

38/1998.(XII.17.) Ör rendelet módosítására

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a mezőgazdasági területek őrzése érdekében az 1997. évi CLIX. törvény 16.§ és 19.§ felhatalmazása alapján, a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló módosított 38/1998. (XII.7.) Ör rendelet (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

 

(1)   Az R. 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„(2) A mezőőri járulék összege 600 Ft/ha/év, kiskertek esetében 1200 Ft/ha/év, de minimum 500 Ft.”

 

(2)   Az R. 4.§ egy következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A földtulajdonban vagy a földhasználatban történt változást a változást követő 30 napon belül Makó Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán be kell jelenteni.”

 

2.§

 

Ez a rendelet 2003. február 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s.k.

               polgármester                                                                                 jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2003.január 29-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2003. január 30-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző