Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

43/2002.(XII.19.) Makó Ör. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az

ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló

3/1998. (II.2.) Makó Ör. rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10.§ a) pontja és 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt) 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 2/2002.(II.28.) Makó Ör. rendelettel, a 37/2001.(XI.29.) Makó Ör. rendelettel, a 33/2000. (XI.30.) Makó Ör. rendelettel, a 47/1999. (XII.16.) Makó Ör. rendelettel, a 30/1999.(XI.16) Makó Ör. , az 5/1999. (I.28.) Makó Ör. rendelettel módosított 3/1998.(II.2.) Makó Ör. rendeletet (továbbiakban: Ör.) módosítja:

 

1.§

Az Ör. 9.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„9.§

 

(3) A családok átmeneti otthona esetében a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 25 százalékát, több gyermek esetében havi jövedelmének 50 százalékát.”

2.§

Az Ör. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„11.§

 

A családok átmeneti otthona esetében az ellátás iránti kérelemről az Egyesített Népjóléti Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője dönt.”

 

3.§

Ör. rendelet melléklete helyébe e rendelet szerinti melléklet lép.

 

4.§

 

Záró rendelkezések

 

1.      E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

2.      E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Dr. Buzás Péter s.k.                                                                               Dr. Bánfi Margit s.k.

   polgármester                                                                                                   jegyző

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2002. december 18-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. december 19-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

                                                                                                                      Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                                 jegyző


 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

43/2002.(XII.19.) Makó Ör. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az

ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló

3/1998. (II.2.) Makó Ör. rendelet módosításáról

a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások

intézményi térítési díjáról:

 

1./ Bölcsöde:

-         reggeli 30 Ft/fő/nap

-         tízórai 11 Ft/fő/nap

-         ebéd 134 Ft/fő/nap

-         uzsonna 29 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege: 204 Ft/fő/nap

 

2./ Óvoda (ENIPSZ főzőhely):

-         tízórai 41 Ft/fő/nap

-         ebéd 135 Ft/fő/nap

-         uzsonna 34 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege: 210 Ft/fő/nap

 

3./ Óvoda (KHT főzőhely):

-         tízórai 41 Ft/fő/nap

-         ebéd 133 Ft/fő/nap

-         uzsonna 40 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege: 214 Ft/fő/nap

 

4./ Általános iskola:

-         tízórai 45 Ft/fő/nap

-         ebéd 162 Ft/fő/nap

-         uzsonna 44 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege: 251 Ft/fő/nap

 

5./ József Attila Gimnázium:

-         reggeli+tízórai 98 Ft/fő/nap

-         ebéd 188 Ft/fő/nap

-         vacsora 116 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege: 402 Ft/fő/nap

 

6./ Erdei Ferenc Szakközépiskola:

-         reggeli+tízórai 103 Ft/fő/nap

-         ebéd 189 Ft/fő/nap

-         vacsora 117 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege: 409 Ft/fő/nap

 

7. Galamb József Szakközépiskola

            ebéd 160 Ft/fő/nap

 

8./ Családok Átmeneti Otthona (étkezéssel együtt): 1.545 Ft/fő/nap