Makó Város Önkormányzatának

38/2002. (XII.19.) Makó ör. rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 38/1996. (XI.28.) Makó ör.

módosításáról

 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a többször módosított idegenforgalmi adóról szóló 38/1996. (XI.28.) Makó ör. (továbbiakban: ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.      §

 

 

Az ör. 2. § c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„c.)      A közép- és felsőfokú oktatási intézményeknél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá”

 

 

2.      §

 

 

A rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

                        Dr. Buzás Péter s. k.                                             Dr. Bánfi Margit s. k.

                             polgármester                                                               jegyző

 

 

 

ZÁRADÉK

 

A rendeletet a képviselő-testület 2002. december 18-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. december 19-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                   jegyző