Makó Város Önkormányzatának

34/2002. (XI.21.) Makó ör. rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló

52/1995.(XII.19.) Makó ör. rendelet módosításáról és kiegészítéséről

 

 

Makó Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és 6.§ d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a többször módosított 52/1995. (XII.19.) Makó ör. (továbbiakban: ör) módosítására és kiegészítésére az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

Az ör. 3.§ (1) bekezdése c) ponttal egészül ki:

 

Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:

„c) a mezőgazdasági termelést végző magánszemély (továbbiakban: őstermelő)”

 

2.§

 

Az ör. 6.§ (2) bekezdése és a (4) bekezdés második mondata hatályát veszti.

 

3.§

 

Az ör. 9.§ (9) és (10) bekezdése hatályát veszti.

 

4.§

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                           Dr. Bánfi Margit s.k.

                polgármester                                                                               jegyző

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2002. november 20-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. november 21-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző