Makó Város Önkormányzatának
32/2002.(IX.26.) Makó ör. rendelete
az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
40/2001.(XII.20.) Makó ör. módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2002.(IX.26.) Makó ör, 30/2002.(IX.26.) Makó ör, 29/2002.(IX.12.) Makó ör, 28/2002.(VIII.22.) Makó ör, 26/2002.(VII.4.) Makó ör, 20/2002.(VI.28.) Makó ör, 15/2002.(VI.25.) Makó ör, 13/2002.(III.28.) Makó ör, 9/2002.(II.28.) Makó ör. és a 1/2002.(II.1.) Makó ör. módosított 40/2001.(XII.20.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §.

 

(1) A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

(2) A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

(3) A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

(4) A „R” 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

 

2. §.

 

Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

                       Dr. Buzás Péter sk                                           Dr. Bánfi Margit sk

                         polgármester                                                      jegyző

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2002. szeptember 25-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. szeptember 26-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2002. szeptember 26.

 

Dr. Bánfi Margit

jegyző

 

1. számú melléklet a 32/2002.(IX.26.) Makó ör. rendelethez

2. számú melléklet a 32/2002.(IX.26.) Makó ör. rendelethez

3. számú melléklet a 32/2002.(IX.26.) Makó ör. rendelethez

4. számú melléklet a 32/2002.(IX.26.) Makó ör. rendelethez