Makó Város Önkormányzatának

20/2002. (VI.28.) rendelete

az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

40/2001. (XII.20.) Makó ör. módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 15/2002.(IV.25.) Makó ör., a 13/2002.(III.28.) Makó ör., a 9/2002.(II.28.) Makó ör., és az 1/2002.(II.1.) Makó ör.  rendeletekkel módosított 40/2001. (XII.20.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

(1)   A „R” 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2)   A „R” 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3)   A „R” 5. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

 

2. §

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

                        Dr. Buzás Péter s.k.                                                  Dr. Bánfi Margit s.k.

                           polgármester                                                                     jegyző

 

Záradék:

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2002. június 27-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. június 28-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2002. június 28.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző