Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

19/2002. (III.27.) Makó ör. rendelete

a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról

valamint adományozásuk rendjéről

szóló 10/1997. (IV.10.) Makó ör. rendelet módosítására

 

 

 

Makó Város Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV.10.) Makó ör. rendelet (a továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

 

A R. 8.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ A Makó Város Közszolgálatáért” kitüntető díj 2002-ben legfeljebb 4-, egyébként évente legfeljebb 3 személynek adományozható.”

 

2.§

 

A R. 9.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A „Makó Város Sportjáért” kitüntető díj 2002-ben legfeljebb 3-, egyébként évente legfeljebb 2 magánszemélynek és/vagy csoportnak, egyesületnek és szervezetnek adományozható.”

 

3.§

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s. k.

               polgármester                                                                                 jegyző

 

 

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2002. május 22-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. május 22-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző