Makó Város Önkormányzatának 17/2002.(V.23.) Makó ör rendelete

a Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló

46/1996.(XII.19.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 80. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 20/1997.(VIII.28.), 1/1998.(II.2.), 12/1998.(IV.16.), 21/1999.(V.20.), 5/2000.(III.30.), 19/2000.(V.31.), a 45/2000.(XII.14.), a 9/2001.(III.22.), a 15/2000.(V.31.) és a 39/2001.(XI.29.) Makó ör. rendeletekkel módosított és kiegészített 46/1996/.(XII.19.) makó ör. rendeletének (a továbbiakban ör.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.§

 

Az Ör. 3. § (4) bekezdésének a) pontja a következők szerint kiegészül:

 

"a) zálogjoggal nem terhelhető, kivéve, ha a pályázati úton történő támogatási pénzeszköz megszerzésének feltétele a jelzálog bejegyzés, mely a támogatás mértékéig jegyeztethető be.

 

2.§

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések

 

(1)Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő pályázati ügyekben alkalmazni kell.

(2)Ezen rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben előírt módon a jegyző gondoskodik.

 

 

 

 

            Dr. Buzás Péter                                                                     Dr. Bánfi Margit

             polgármester                                                                      jegyző