Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

16/2002.(V.23.) Makó ör. rendelete

a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról

szóló 30/2001.(X.18.) Makó ör. rendelet módosítására

 

 

 

 

Makó Város Önkormányzata – a köztisztviselők jogállásáról szóló 2001. évi XXXVI. törvénnyel módosított 1992. XXIII törvény (Ktv) 4. §-ában és a 106. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001.(X.18.) Makó ör. ( továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

 

1.§

 

 

A R. 1. § (2) és (3) bekezdése hatályon kívül kerül.

 

2.§

 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

                        Dr. Buzás Péter                                                         Dr. Bánfi Margit

                            polgármester                                                                      jegyző