Makó Város Önkormányzatának
10/2002.(II.28.) Makó ör. rendelete
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/1999.(IV.8.) Makó ör. módositásáról

 

Makó Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/1999.(IV.8.) Makó ör. számú rendeletét )a továbbiakban: Ör. az alábbiak szerint módositja:

 

1. §

 

Az Ör. 7. számú melléklete II. fejezetének c) pontjában az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:

"Az Okmányiroda a Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendjétől eltérően az alábbiak szerint tart ügyfélfogadás:

 

hétfő                            7.30 - 16.00

kedd:                           7.30 - 16.00

szerda:                         7.30 - 17.30

péntek:                        7.30 - 12.00

 

Az Okmányiroda ügyfélfogadásának módját külön szabályzat tartalmazza."

 

2. §

 

Az Ör. 7. számú melléklete I. fejezetének 2) pontja alatt a Polgármesteri Hivatal létszámáról szóló rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Polgármesteri Hivatal létszáma: 2002. március 1. napjától 131 fő."

 

3. §

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter                                                                      Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                           jegyző