Makó Város Önkormányzatának
1/2002. (II.1.) Makó ör. rendelete
az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
40/2001. (XII.20.) Makó ör. módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 40/2001. (XII.20.) Makó ör. (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

(1) A „R” 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

 

2. §

 

Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

                        Dr. Buzás Péter  sk.                                                Dr. Bánfi Margit sk.

                           polgármester                                                               jegyző

 

Záradék:

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2002. január 31-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2002. február 1-jétől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2002. február 1.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit

                                                                                                                 jegyző

 

1. számú melléklet az 1/2002. (II.1.) Makó ör. rendelethez