Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

9/2001.(III. 22.) MÖKT rendelete

a 20/1997.(VIII. 28.), 1/1998.(II. 2.), 12/1998.(IV. 16.), 21/1999.(V. 20.), 5/2000.(III.30.), 19/2000.(V.31.) és a 45/2000.(XII.14.) MÖKT rendeletekkel módosított és kiegészített Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló 46/1996.(XII.19.) MÖKT rendeletének módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 80. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 20/1997.(VIII. 28.), 1/1998.(II. 2.), 12/1998.(IV. 16.), 21/1999.(V. 20.), 5/2000.(III. 30.), 19/2000.(V. 31.) és a 45/2000.(XII. 14.) MÖKT rendeletekkel módosított és kiegészített Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló 46/1996.(XII.19.) MÖKT rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeltet alkotja:

 

1. § A R 3. § (3) bekezdése szerinti 2. sz. melléklete (Forgalomképtelen vagyon) 471. sorszámú tételét törli:

“471. sorszám 7728/10 hrsz. közterület művelési ág 375 m2 terület”

 

2. § A R 3. § (6) bekezdése szerinti 4. sz. melléklete (Vállalkozói vagyon) a következő, folyamatos sorszámozású tétellel egészül ki:

“7728/10 hrsz. közterület művelési ág 375 m2 terület”

 

3. § Ezen rendelet 2001. április 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter

polgármester 

 

Dr. Bánfi Margit 

jegyző