Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

5/2001.(III.22.)MÖKT egységes rendelete

az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, módosításának

és végrehajtásának rendjéről az

1/2001.(II.15.)MÖKT rendelet módosítása

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 1/2001.(II.15.)MÖKT rendelet (továbbiakban: „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletével módosul.

A „R” 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletével módosul.

 

 

2. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

         Dr.Buzás Péter                                          Dr.Bánfi Margit

         polgármester                                                    jegyző

 

 

 

 

 

Z Á R A D É K:

 

A képviselőtestület a rendeletet 2001. március 21-i ülésén alkotta meg.

A rendelet 2001. március 22-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

 

M a k ó, 2001. március 22.

 

 

                                                                                                          Dr.Bánfi Margit

                                                                                                                                                      jegyző