Makó Város Önkormányzatának
44/2001.(XII.20.) Makó Ör. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
52/1995.(XII.19.) Makó Ör. rendelet módositásáról

1. §

Az Ör. 1. § (5) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha azönkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

b) épitőipari, valamint a nyomvonalas létesitményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolitó, szaktanácsaadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan, vagy  megszakitásokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 6 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység időtartama a 6 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül."

2. §

Az Ör. 9. § (8) bekezdés hatályát veszti.

3. §

A rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter                                                                                      Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                          jegyző