Makó Város Önkormányzatának
42/2001.(XII.20.) Makó Ör. rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
28/1991.(XII.2.) Makó Ör. módositásáról és kiegészitéséről

 

1. §

Az Ör. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyagi bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által irásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok."

2. §

Az Ör. 6. § (5) bekezdése hatályát veszti.

3. §

A rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter                                                                          Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                          jegyző