Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

4/2001.(III.22.)MÖKT egységes rendelete

az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről, módosításának

és végrehajtásának rendjéről szóló 41/2000.(XII.14.)MÖKT

rendelete, 24/2000.(IX.14.)MÖKT rendelete, 21/2000.(VI.30.)MÖKT

rendelete, 18/2000.(V.25.)MÖKT rendelettel

módosított 2/2000.(II.9.)MÖKT rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(II.9.)MÖKT rendelet (továbbiakban: „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

A „R” 1/2. számú melléklete e rendelet 1/2. számú mellékletével módosul

A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletével módosul.

A „R” 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletével módosul.

 

2. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2000. december 31-ével kell alkalmazni.

 

 

 

         Dr.Buzás Péter sk.                                     Dr.Bánfi Margit sk.

         polgármester                                                    jegyző

 

 

 

 

Z Á R A D É K:

 

A képviselőtestület a rendeletet 2001. március 21-i ülésén alkotta meg.

A rendelet 2001. március 22-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

M a k ó, 2001. március 22.

 

                                                                                                          Dr.Bánfi Margit

                                                                                                                                                      jegyző