Makó Város Önkormányzatának
39/2001.(XI.29.) Makó Ör. rendelete
Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló
46/1996.(XII.19.) Makó Ör. rendelet módositásáról

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módositott 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a X/A. fejezetében, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló módositott 1993. évi LXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése, valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995.)III.3.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a 20/0997.(VIII.28.), 1/1998.(II.2.) , 12/1998.(IV.16.), 21/1999.(V.20.) és az 5/2000.(V.31.), 45/2000.(XII.14.) és a 9/2001.(III.22.), 11/2001.(IV.19.), 15/2001.(V.31.) Makó Ör. rendeletekkel módositott és kiegészitett Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló 46/1996.(XII.19.Ö Makó Ör. rendeletének (a továbbiakban) Ör. módositásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az Ör. 3. § (4) bekezdése szerinti 3. sz. melléklete Korlátozottan forgalomképes vagyon cim alatt szereplő alábbi tételek a következők szerint módosulnak:

" - 9171 hr.sz.-ú, Makó, Királyhegyesi u. 13. sz. alatti, általános iskola művelési ágú, 1449 m2 területú ingatlant lakás céljára,

- 7629/1. hrsz.-ú, Makó, Csanád vezér tér 13/A. fsz. 8. sz. alatti, iroda művelési ágú, 26,5 m2 alapterületú ingatlant önkormányzati iroda, valamint oktatási és közművelődési célra a Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2006. december 31. napjáig terjedő időtartamra kijelöli."

Záró rendelkezések

2. §

(1) Ezen rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kivül helyezésre kerül a Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek biztositásáról szóló 20/1995.(VI.22.) MÖKT és az azt módositó 35/1999.(IX.23.) MÖKT rendelet.

 

Dr. Buzás Péter                                                               Dr.Bánfi Margit

poglármester                                                                   jegyző