Makó Város Önkormányzatának
38/2001.(XI.29.) Makó Ör. rendelete
a közterület használatáról és a közterület használati dijakról szóló
40/1995.(X.26.) Makó Ör. rendelet módositására

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módositott 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatával és a közterület-használati dijakról szóló 15/2000.(IV.27.) , 29/2000.(X.19.),  49/1999.(XII.16.), 12/1999.(IV.8.), 35/1998.(XII.17.), valamint a 6/1998.(II.26.) Mökt. rendeletekkel módositott 40/1995.(X.26.) Mökt. rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módositja.

1. §

Az Ör. 10. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) új és meglévő lakóépület épitési engedélyhez kötött épitési munkáival kapcsolatos állványzat, épitőanyagok közterületen történő tárolása esetén az épitkezés időtartama, de legfeljebb 2 évig, valamint az épitési engedélyhez nem kötött épitési munkálatok esetén a munkálatok tartama, de legfeljebb 1 évig."

2. §

Az Ör. 9. § (10) bekezdésében megjelölt 2.számú melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

Hatályba lépés

3. §

(1) E rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter                                                                          Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                               jegyző