Makó Város Önkormányzatának
37/2001.(XI.29.) Makó Ör. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó téritési dijakról szóló 3/1998. (II.2.) Makó Ör. rendelet módositásáról

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módositott 1990. évi LXV. törvény 10. § a) pontja és 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 33/2000.(XI.30.), a 47/1999.(XII.16.),30/1999.(XI.1.), 5/1999.(I.28.) Makó Ör. rendelettel módositott  3/1998.(II.2.) Makó Ör. (továbbiakban: Ör.) rendeletet módositja:

1. §

Az Ör. 4. § (2) bekezdése szerinti 1. számú melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

Hatálybalépés

2. §

E rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter                                                                             Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                  jegyző

 

 

1. sz. melléklet 37/2001.(XI.29.) Makó Ör. rendelethez

a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások

gyermekétkeztetés

intézményi téritési dijáról

1./ Bölcsőde:

       - reggeli                                                                                  28 Ft/fő/nap

       - tizórai                                                                                   10 Ft/fő/nap

       - ebéd                                                                                   124 Ft/fő/nap

       - uzsonna                                                                                  27 Ft/fő/nap

       - valamennyi étkezés együttes összege                         189 Ft/fő/nap

2. Óvoda (ENIPSZ főzőhely)

       - tizórai                                                                                     38 Ft/fő/nap

       - ebéd                                                                                    125 Ft/fő/nap

       - uzsonna                                                                                   31 Ft/fő/nap

       - valamennyi étkezés együttes összege                           194 Ft/fő/nap

3. Óvoda (Kht. főzőhely)

       - tizórai                                                                                       38 Ft/fő/nap

       - ebéd                                                                                       125 Ft/fő/nap

       - uzsonna                                                                                     38 Ft/fő/nap

       - valamennyi étkezés együttes összege                            201 Ft/fő/nap

4. Általános iskola:

       - tizórai                                                                                      42 Ft/fő/nap

       - ebéd                                                                                      150  Ft/fő/nap

       - uzsonna                                                                                    42 Ft/fő/nap

       - valamennyi étkezés együttes összege                           234 Ft/fő/nap

5. József Attila Gimnázium

       - reggeli + tizórai                                                                         89 Ft/fő/nap

       - ebéd                                                                                      170 Ft/fő/nap

       - vacsora                                                                                   107 Ft/fő/nap

6. Erdei Ferenc Szakközépiskola

       - reggeli + tizórai                                                                         94 Ft/fő/nap

       - ebéd                                                                                        172 Ft/fő/nap

       - vacsora                                                                                    106 Ft/fő/nap

valamennyi étkezés együttes összege                                                  366 Ft/fő/nap

7. Galamb József Szakközépiskola

       - ebéd                                                                                        150 Ft/fő/nap