Makó Város Önkormányzatának
32/2001.(X.18.) Makó Ör. rendelete
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

 

29/2001.(X.18.) LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában biztositott át nem ruházható hatáskörében eljárva a 16. § (1), valamint a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módositott és kiegészitett 15/1999.(IV.8.) Makó Ör. (a továbbiakban: Ör.) kiegészitésére az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A R. 5. számú melléklete "Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete állandó bizottságai feladat- és hatásköre" cim II. fejezete Művelődési Bizottság 2. pont alatt felsorolt döntési jogköre az alábbiakkal egészül ki:

"-  a Bursa Hungarica Felsőoktaási Önkormányzati Ösztöndijpályázatra beérkezett pályázatokat elbirálja, kialakitja a támogatott plyázatok rangsorát (A és B tipusú pályázat),

- dönt arról, hogy a megitélt ösztöndij megvonása esetén más jogcimen folyósitja-e a már korábban megitélt támogatást vagy sem (A és B tipusű pályázat),

- dönt arról, hogy a megitélt ösztöndij megvonása estén más jogcimen folyósitja-e a már korábban megitélt támogatást vagy sem (A és B tipusú pályázat)

- határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesitett elköltözik a városi önkormányzat illetékességi területéről (A és B tipusi pályázat),

- a megitélt támogatást visszavonja, amennyiben az ösztöndijas szociális rászorultsága már nem áll fenn )A és B tipusú pályázat

- az ösztöndijas szociális rászorultságát évente egyszer kötelezően felülvizsgálja (A és B tipusú pályázat)"

2. §

A R. 5. számú melléklete "Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete állandó bizottságai feladat- és hatásköre" cim II. fejezete Pénzügyi Bizottság 3. pont alatt felsorolt döntési jogköre az alábbiakkal egészül ki:

"- a Bursa Hungarica Felsőoktaási Önkormányzati Ösztöndijpályázatra beérkezett pályázatokat elbirálja, kialakitja a támogatott plyázatok rangsorát (A és B tipusú pályázat),

- dönt arról, hogy a megitélt ösztöndij megvonása esetén más jogcimen folyósitja-e a már korábban megitélt támogatást vagy sem (A és B tipusű pályázat),

- dönt arról, hogy a megitélt ösztöndij megvonása estén más jogcimen folyósitja-e a már korábban megitélt támogatást vagy sem (A és B tipusú pályázat)

- határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesitett elköltözik a városi önkormányzat illetékességi területéről (A és B tipusi pályázat),

- a megitélt támogatást visszavonja, amennyiben az ösztöndijas szociális rászorultsága már nem áll fenn )A és B tipusú pályázat

- az ösztöndijas szociális rászorultságát évente egyszer kötelezően felülvizsgálja (A és B tipusú pályázat)"

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelet kihirdetéséről a képviselő-testület a jegyző útján gondoskodik.

 

Dr. Buzás Péter                                                                 Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                  jegyző