Makó Város Önkormányzatának
31/2001.(X.18.) Makó Ör. rendelete
a Páger Antal szinészdij alapitásáról és adományozásának rendjéről

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 1. § )6Ö bekezdése a) pontjában, valamint a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Páger Antal szinészdijat alapit, mellyel méltó módon kiván tisztelegni a nagy szinész előtt azzal, hogy a kiemelkedő kortárs szinészteljesitményt elismeri, bekapcsolva a várost a mai szinművészet áramkörébe, az alábbi rendeletet alkotja.

A dij megnevezése

1. §

(1) A képviselő-testület "Páger Antal szinészdijat" alapit.

(2) Évente egy dij adható ki. A dij évente egy alkalommal, Páger Antal születésnapján - január 29-én - került átadásra.

(3) A dij tárgyjutalom: Páger arany pecsétgyűrűjének másolata.

       Gravirozása: Páger Antal szinészdij, évszám, Makó.

       A tárgyjutalom részletes leirását a rendelet melléklete tartalmazza.

(4) Az adományozásról készült oklevelet a polgármester és a kuratórium tagjai irják alá.

2. §

A "Páger  Antal szinészdij"-at (továbbiakban: dij) a kuratórium annak a magyar szinésznek adományozhatja, aki az előző évadban kimagasló, a szinházi szakma által elismert teljesitmény/alakitást nyújt. A kuratórium a szakmai megitélésnél fontos szempontként veszi figyelembe a "págeri" eszköztelen szinjátszás hagyományának folytatását, valamin fokozott figyelemmel tekint vidéki szintársulatban folytatott tevékenységre.

A dij adományozásának rendje

3. §

(1) A dij adományozásának előkészitését és a szakmai döntést a kuratórium hozza.

       A kuratórium 5 főből áll.

(2) A kuratórium tagjai:

       - egy a család tagjai közül,

       - három a szinész szakma országosan elismert szaktekintélye,

       - egy város által delegált.

(3) A kuratórium a következő évi dijazottra vonatkozó szakmai döntését a képviselő-testület minden év decemberi ülésére terjeszti elő.

(4) Az előerjesztésnek tartalmaznia kell a dijazott személy nevét, a dij odaitélésének szakmai indokolását.

A dij átadása

4. §

(1) A dijat ünnepélyes keretek között - a kuratórium szakmai javaslata és a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester és a kuratórium adja át.

(2) A dij adományozását követően a dijazott nevét országos, megyei és helyi médiákban nyilvánosságára hozza az alapitó.

Zárórendelkezés

5. §

Jelen rendelet 2001. november hó 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter                                                                             Dr. Bánfi Margit

polgármester                                                                                  jegyző

 

M E L L É K L E T

Makó Város Önkormányzata

a Páger Antal szinészdij alapitásáról és adományozásának rendjéről szóló

31/2001.(X.18.) Makó Ör. rendeletéhez

1. § (3) bekezdés

Pecsétgyűrű műleirása

 

A képen látható pecsétgyűrű zárt foglalatban kordillos diszitéssel egy fekete ovális követ foglal be. A gyűrű feje négy elemből áll:

1. Zárt foglalatban fekete szinű kő

2. Kordillos disz

3. Snirglis felső rész

4. Sima tárcsabizó, amely áttört a kő érvényesülése miatt.

A gyűrű sinje féldomború profilú spaltolt sin, mely mives kidolgozásű. A gyűrű két oldalán 3 bordás levéldisz látható, mely a sinhez és a foglalat diszes eleméhez kapcsolódik.