Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete
3/2001.(II.15.)MÖKT rendelete
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
22/1999.(V.20.) MÖKT, 38/1999.(XI.4.) MÖKT, 41/1999.(XII.1.) MÖKT, 7/2000. (III.30.) MÖKT, a 25/2000. (IX.14.) MÖKT, 30/2000.(XI.21.)MÖKT, a 36/2000.(XI.30.)MÖKT rendelettel módosított és kiegészített a 15/1999. (IV.8.) MÖKT rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/1999.(V.20.) MÖKT, 38/1999.(XI.4.) MÖKT, 41/1999.(XII.1.) MÖKT, 7/2000. (III.30.) MÖKT, a 25/2000. (IX.14.) MÖKT, 30/2000.(XI.21.)MÖKT, 36/2000.(XI.30.)MÖKT rendelettel módosított,  15/1999. (IV.8.) MÖKT rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:

1.      §

 

A R 14. § (4) bekezdés b.)  pontjából törlésre kerül:

 

-       a Polgármesteri Hivatal csoportvezetői,

-       önkormányzati intézmények vezetői.

2. §         

 

(1) A R 49. § (2) bekezdés a Polgármesteri Hivatal, mint egységes hivatal, belső tagozódása osztályok és közvetlen irányítású csoportok szerint d.) pontjából:

törlésre kerül

-       családi és szociális csoport

az alábbiakkal egészül ki:

-        okmányiroda.

 

(2) A R. 49. § (3) bekezdés szerinti egységes Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló 7. számú melléklet I. fejezet 2. pontjának a Polgármesteri Hivatal belső tagozódására vonatkozó rendelkezés d.) pontjából:

       törlésre kerül:

-       családi és szociális csoport.

az alábbiakkal egészül ki:

-       okmányiroda.

3. §

 

Ez a rendelet 2001. február 15. napjával lép hatályba

 

 

 

 

Dr.Buzás Péter                                             Dr.Bánfi Margit

  polgármester                                                              jegyző