Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete 27/2001. (IX.27.) MÖKT rendelete

a 28/2000. (IX.14.) és 19/2001. (VI.28.) MÖKT rendelettel módosított

a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

szóló 25/1999. (VI.24.) MÖKT rendelet módosítására

 

Az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53.§-a (8) bekezdésének e) pontjában, és a 47.§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/2000. (IX.14.) és 19/2001. (VI.28.) MÖKT rendelettel módosított, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.) MÖKT rendelet módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

A R. 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A távhőszolgáltatás díjtételei

 

7.§

 

(1)   A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díja a következő:

 

Díjtétel megnevezése                        Egység                        Forint (ÁFA nélkül)

1.      Fűtési alapdíj

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/lm3/év                  248,70,-

b) lakossági fogyasztó esetén:                 Ft/lm3/év                  248,70,-

 

2.      Mért fűtési díj (hődíj)

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/GJ                         1.215,-

b) lakossági fogyasztó esetén:                 Ft/GJ                         1.215,-

 

3.      Használati melegvíz alapdíja

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/m3                         213,70,-

b) lakossági fogyasztó esetén:                 Ft/m3                         213,70,-

 

4.      Használati melegvíz hődíja

a) közületi fogyasztó esetén:                   Ft/m3                         177,40,-+víz-csat díj

b) lakossági fogyasztó esetén:                 Ft/m3                         177,40,-+víz-csat díj

 

Ezen rendelet 2001. október 1. napjával lép hatályba.

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s.k.

              polgármester                                                                                  jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2001. szeptember 26-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2001. szeptember 27-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésére került.

 

Makó, 2001. szeptember 27.

 

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző