Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

26/2001. (IX.27.) MÖKT rendelete

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

a 7/2001. (III.22.) MÖKT. r., a 13/2000. (IV.27.) MÖKT r.,

a 19/1999/(V.20.) MÖKT r., 25/1998. (XI.26.) MÖKT. r.,

a 16/1998. (V.28.) MÖKT. r., a 37/1997. (XII.17.) MÖKT. r.,

a 12/1997. (V.5.) MÖKT r., a 5/1997. (III.6.) MÖKT rendeletekkel

többször módosított 45/1995.(XI.30.) MÖKT rendelet módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10.§-a és a 16.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv) alapján kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2001. (III.22.) MÖKT r., a 13/2000. (IV.27.) MÖKT r., a 19/1999. (V.20.) MÖKT., a 25/1998. (XI.26.) MÖKT r., a 16/1998. (V.28.) MÖKT r., a 37/1997. (XII.17.) MÖKT r., a 12/1997. (V.5.) MÖKT r., a 5/1997. (III.6.) MÖKT rendeletekkel módosított 45/1995. (XI.30.) MÖKT (továbbiakban: R) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§

 

A R. 7.§ (1) rendelkezései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

A támogatás összege az egy főre jutó jövedelme alapján a lakhatás igazolt költségeinek százalékában, fűtéstámogatás esetén Ft/hó összegen állapítható meg az alábbiak szerint:

 

Egy főre jutó jövedelem                   A lakhatás igazolt                                               Fűtés

                                                           költségeinek támogatás                                 (1.000 Ft-ban)

                                                           %-ban

 

2 vagy több                egyedülálló

             személy esetén

 

11.000-ig                    13.000-ig                    30                                                                   4,0

11.001-13.000                        13.001-15.000                        25                                                                   3,5

13.001-15.000                        15.001-18.000                        20                                                                   3,0

15.001-17.000                        18.001-                       15                                                                   2,5

17.001-                                                          10                                                                   2,0

 

2.§

 

E rendelet 2001. október 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 

            Dr. Buzás Péter s.k.                                                              Dr. Bánfi Margit s.k.

                 polgármester                                                                               jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2001. szeptember 26-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2001. szeptember 27-étől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

Makó, 2001. szeptember 27.

                                                                                                          Dr. Bánfi Margit s.k.

                                                                                                                      jegyző