Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

19/2001. (VI. 28.) MÖKT rendelete

a 28/2000. (IX. 14.) MÖKT rendelettel módosított a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI. 24.) MÖKT rendelet módosítására

 

Az árak megállapításáról szóló 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53.§-a (8) bekezdésének e) pontjában, és a 47.§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/2000. (IX. 14.) MÖKT rendelettel módosított, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI. 24.) MÖKT rendelet módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. § A R. 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A távhőszolgáltatás díjtételei

 

7. § (1). A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díja a következő:

 

Díjtétel megnevezése

Egység

Forint (ÁFA nélkül)

1. Fűtési alapdíj

 

 

a) közületi fogyasztó esetén:

Ft/lm3/év

227,-

b) lakossági fogyasztó esetén:

Ft/lm3/év

227,-

 

 

 

2. Mért fűtési díj (hődíj)

 

 

a) közületi fogyasztó esetén:

Ft/GJ

1.100,-

b) lakossági fogyasztó esetén:

Ft/GJ

1.100,-

 

 

 

3. Használati melegvíz alapdíja

 

 

a) közületi fogyasztó esetén:

Ft/m3

195,-

b) lakossági fogyasztó esetén:

Ft/m3

195,-

 

 

 

4. Használati melegvíz hődíja

 

 

a) közületi fogyasztó esetén:

Ft/m3

160,60,-+víz-csat díj

b) lakossági fogyasztó esetén:

Ft/m3

160,60,-+víz-csat díj

 

2. § Ezen rendelet 2001. július 1. napjával lép hatályba.

 

 

Dr. Buzás Péter s.k.

polgármester

 

Dr. Bánfi Margit s.k.

jegyző