Hatályon kívül helyezve


Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének

17/2001. (VI. 28.) MÖKT rendelete

az 1/1990. (I. 31.) MVT rendelettel módosított a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 4/1974. Tr. rendeletének módosításáról

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) bek. a) pontjában foglaltak alapján, az 1/1990. (I. 31.) MVT rendelettel módosított a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 4/1974. Tr. rendeletének módosításáról (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. § Az R. VI fejezete helyébe az alábbi fejezet lép, egyúttal az eredeti VI. és VII. Fejezet és a fejezeteken belüli szakaszok számozása megfelelően változik:

 

"VI. A MILLENNIUMI VÁROSI ZÁSZLÓ LEÍRÁSA

 

8. § Makó város millenniumi zászlója szélessége: 90 cm, hosszúsága 180 cm, a téglalap alakú forma rövidebb, függőleges oldalán "V" alakú bevágás, a két ferde oldalél 85 cm-85 cm hosszú. A zászlót szegélyező piros (5 cm)-kék (5 cm) csík szélessége összesen 10 cm. A millenniumi zászló anyaga: selyem, alapszíne: fehér, a zászlót szegélyező csíkok cinóberpiros-ultramarinkék színűek. A zászló közepén Makó város millenniumi emblémája van elhelyezve, az embléma leírása: római antikva jellegű "M" betű, (óarany színű, fekete kontúrral hímezve), az "M" betű jobb oldali betűtalpára illeszkedik egy stilizált makói hagyma (bronzarany színű, fekete kontúrral hímezve), az "M" betű bal felső csúcsához stilizált háromszög alakú, piros-kék zászló kapcsolódik. Az embléma szövege: "Millennium Makó 2000-2001. (Kurzív jellegű, aranyszínű betűkkel hímezve). A millenniumi embléma fölött, félkörívben helyezkedik el annak az iskolának, intézményeknek stb. a neve, akinek a zászló adományozásra került. (A betűk: álló, New Times típusú, aranyszínű, hímzettek). A zászlók 3 m hosszú, lakkozott keményfa zászlórúdon vannak felhúzva. (7 cm széles, , varrott textilsáv).

 

VII. A MILLENNIUMI VÁROSI ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK KÖRE

 

9. § A millenniumi városi zászló alkalmazható:

• a Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete által fenntartott intézmények helyi ünnepségein,

• a város életében jelentős, helyi események alkalmával,

• megkülönböztetésül a többi település (város) részvételével tartott rendezvényeken,

• a város és a Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete által fenntartott intézmények bel- és külföldi kapcsolataiban,

• a millenniumi városi zászló a rendezvényeken az állami zászló elsőbbsége mellett alkalmazható."

 

2. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Szabálysértés követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

a.) a város címerét a jelen rendelet 2. § (2) i.) pontjában, valamint a (3) bekezdésben megjelölt esetekben engedély nélkül használja, vagy forgalombahozatal céljából előállítja,

b.) a 4. § (2) bekezdésben megjelölt engedéllyel rendelkezik, de az abban előírt feltételeket megszegi,

c.) a 3. §-ban megjelölt előírásokat megszegi."

 

3. § Ezen rendelet 2001. július 1. napján lép hatályba.

 

Dr. Buzás Péter s.k.

polgármester

 

Dr. Bánfi Margit s.k.

 jegyző