Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

16/2001. (VI.28.) Makó ör. rendelete

az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

14/2001. (V.31.) Makó ör rendelete

13/2001. (V.28.) Makó ör. rendelettel, a

12/2001. (IV.19.) Makó ör. rendelettel, a

5/2001. (III.22.) Makó ör. rendelettel módosított

1/2001. (II.15.) Makó ör. rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001. év 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 1/2001. (II.15.) Makó ör. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

1. §

 

A „R” 1/2. számú melléklete e rendelet 1/2. számú mellékletével módosul.

A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

A „R” 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletével módosul.

 

 

 

2. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. szeptember 01-től kell alkalmazni..

 

 

 

                           Dr. Buzás Péter  sk.                                         Dr. Bánfi Margit sk.

                             polgármester                                                         jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2001. június 28-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2001. június 28-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

Makó, 2001. június 28.

 

 

 

                                                                                                   Dr. Bánfi Margit

                                                                                                           jegyző