Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete
15/2001.(V.31.)MÖKT rendelete
a 20/1997.(VIII.28.), 1/1998.(II.2.), 12/1998.(IV.16.), 21/1999.(V.20.), 5/2000.(III.30.), 19/2000.(V.31.), a 45/2000.(XII.14.), a 9/2001.(III.22.), és a 11/2001.(IV.19.)MÖKT rendelettel módosított és kiegészített Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló 46/1996.(XII.19.)MÖKT rendeletének módosítására

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 80. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 20/1997.(VIII.28.), 1/1998.(II.2.), 12/1998.(IV.16.), 21/1999.(V.20.), 5/2000.(III.30.), 19/2000.(V.31.), a 45/2000.(XII.14.), a 9/2001.(III.22.), és a 11/2001.(IV.19.)MÖKT rendelettel módosított és kiegészített Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló 46/1996. (XII.19.)ÖKT rendeletének (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

A R 3. § (3) bekezdése szerinti 2. sz. melléklete (Forgalomképtelen vagyon) 963. és a 975. sorszámú tételét törli:

 

“963. sorszám          9974 hrsz.                 játszótér művelési ág           298 m2 terület”

“975. sorszám          9975 hrsz.                 játszótér művelési ág           355 m2 terület”

 

2. §

 

A R. 3. § (6) bekezdése szerinti 4. sz. melléklete (Vállalkozói vagyon) a következő, folyamatos sorszámozású tétellel egészül ki:

 

“9974 hrsz.               játszótér művelési ág                      298 m2 terület”

“9975 hrsz.               játszótér művelési ág                      355 m2 terület”

 

3. §

 

Ezen rendelet 2001. június 1. napján lép hatályba.

 

 

 

           Dr.Buzás Péter                                                               Dr.Bánfi Margit

            polgármester                                                                             jegyző