Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

14/2001.(V.31.)MÖKT rendelete

az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

13/2001.(V.28.)MÖKT rendelettel,

a 12/2001.(IV.19.)MÖKT rendelettel,

az 5/2001.(III.22.)MÖKT rendelettel módosított

1/2001.(II.15.)MÖKT rendelet módosítására

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény       65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 1/2001.(II.15.)MÖKT rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

A „R” 1/2. számú melléklete e rendelet 1/2. számú mellékletével módosul.

A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletével módosul.

A „R” 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletével módosul.

 

2. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

        Dr.Buzás Péter sk.                                     Dr.Bánfi Margit sk.

         polgármester                                                    jegyző

 

 

Z Á R A D É K:

 

A képviselőtestület a rendeletet 2001. május 30-i ülésén alkotta meg.

A rendelet 2001. május 31-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

M a k ó, 2001. május 31.

 

 

 

                                                                                                          Dr.Bánfi Margit

                                                                                              jegyző