Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete

12/2001.(IV.19.)MÖKT rendelete az

Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről,

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

5/2001.(III.22.)MÖKT egységes rendelettel módosított

1/2001.(II.15.)MÖKT rendelet módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2001. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 1/2001.(II.15.)MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1. §

 

 

A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

A „R” 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletével módosul.

A „R” 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletével módosul.

 

 

2. §

 

 

A rendelet kihirdetése  napján lép hatályba.

 

 

 

 

         Dr.Buzás Péter sk.                                 Dr.Bánfi Margit sk.

          polgármester                                              jegyző

 

 

 

Z Á R A D É K:

 

A képviselőtestület a rendeletet 2001. április 18-i ülésén alkotta meg.

A rendelet 2001. április 19-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

 

M a k ó, 2001. április 19.

 

 

                                                                       Dr.Bánfi Margit

                                                                                                                   jegyző