Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

11/2001. (IV.19.) Makó ör. rendelete a

20/1997. (VIII.28.), 1/1998. (II.2.), 12/1998. (IV.16.),

21/1999. (V.20), 5/2000. (III.30.), 19/2000. (V.31.),

45/2000. XII.14.) és a 9/20001. (III.22.) Makó ör. rendeletekkel

módosított és kiegészített

Makó Város Önkormányzata vagyonának

gazdálkodási szabályairól szóló 46/1996. (XII.19.) Makó ör.

rendeletének módosítása

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 80. §-ban foglalat felhatalmazás alapján a 20/1997. (VIII.28.), 1/1998. (II.2.), 12/1998. (IV.16.), 21/1999. (V.20), 5/2000. (III.30.), 19/2000. (V.31.), 45/2000. XII.14.) és a 9/20001. (III.22.) Makó ör. rendeletekkel módosított és kiegészített Makó Város Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló 46/1996. (XII.19.) Makó ör. rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

Az R 3. § (3) bekezdése szerinti 2. sz. melléklete (Forgalomképtelen vagyon) 2 sorszámú tételét törli:

 

„2 sorszám 28/3 hrsz. közterület (játszótér) művelési ág 3576 m2 terület”

 

2. §

 

Az R 3. § (6) bekezdése szerinti 4. sz. melléklete (Vállalkozói vagyon) a következő, folyamatos sorszámozású tétellel egészül ki:

 

„28/3 hrsz. közterület (játszótér) művelési ág 3576 m2 terület”

 

3. §

 

Ezen rendelet 2001. május 1. napján lép hatályba.

 

 

Dr. Buzás Péter sk.                                          Dr. Bánfi Margit sk.

                        polgármester                                                           jegyző

 

Záradék:

 

A képviselő-testület a rendeletet a 2001. április 18-i ülésén alkotta meg.

A rendelet 2001. április 19-én  – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

 

 

Makó, 2001. április 19.

 

 

                                                                                             Dr. Bánfi Margit

                                                                                                      jegyző