Makó Város Önkormányzati Képviselőtestület

9/2000.(IV.18.)MÖKT rendelete

Makó Város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről,

módosításáról és végrehajtásáról szóló

44/1999.(XII.16.)MÖKT r.,

39/1999.(XI.4.)MÖKT r., a 37/1999.(X.15.)MÖKT r.,

a 33/1999. (IX.2.)MÖKT r., a 29/1999.(IX.2.)MÖKT r., a 26/1999.(VI.24.)MÖKT r., a 23/1999.(V.20.)MÖKT r., a 17/1999.(IV.8.)MÖKT rendeletekkel módosított és kiegészített 8/1999.(III.4.)MÖKT rendelet módosításáról

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. §-ai és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelt alapján Makó Város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló 8/1999.(III.4.)MÖKT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

 

A R 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

A R 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

A R 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

A R 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletével módosul.

 

2. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1999. december 31-ével kell alkalmazni. A módosítás a R egyéb rendelkezéseit nem érinti.

 

 

 

 

            Dr.Buzás Péter                                                                Dr.Bánfi Margit

             polgármester                                                                       jegyző

 

 

Z Á R A D É K:

 

A rendeletet a képviselőtestület 2000. április 17-i ülésén fogadta.

A rendelet 2000. április 18-án – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

M a k ó, 2000. április 18.

 

 

                                                                                       Dr.Bánfi Margit                                                                                                                                                               jegyző