Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

41/2000.(XII.14.)MÖKT rendelete

az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről

módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló

24/2000.(IX.14.)MÖKT rendelete

21/2000.(VI.30.)MÖKT rendelete,

18/2000.(V.25.)MÖKT rendelettel módosított

2/2000.(II.09.) MÖKT  rendelet

módosításáról

 

 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(II.09.)MÖKT rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §.

 

A „R” 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével módosul.

A „R” 1/2. számú melléklete e rendelet 1/2. számú mellékletével módosul.

A „R” 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével módosul.

A „R” 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével módosul.

A „R” 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletével módosul.

 

2. §.

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2000. október 01-ével kell alkalmazni.

 

 

 

                   Dr. Buzás Péter sk.                                            Dr. Bánfi Margit sk. 

                        polgármester                                                            jegyző

 

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2000. december 13-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2000. december 14-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

 

 

Makó, 2000. december 14.

 

 

 

                                                                                            Dr. Bánfi Margit

                                                                                                     jegyző